Zespoły Podbijające - S7 Rail

CICHE ZESPOŁY PODBIJAJĄCE

NOWA KULTURA PODBIJANIA

CICHY NAPĘD PODBIJAJĄCY, KTÓRY WIBRUJE TYLKO PODCZAS WEJŚCIA I ZAGĘSZCZANIA

NISKIE KOSZTY KONSERWACJI I SZYBKA AMORTYZACJA

W pełni hydrauliczny napęd podbijania sprawia, że części obrotowe, takie jak wał mimośrodowy, łożyska wałeczkowe, tłoczyska, silnik hydrauliczny, koło zamachowe i klapy podbijania stają się przestarzałe. Dodatkowo napęd podbijania wibruje tylko podczas wejścia i zagęszczania podsypki – przez resztę cyklu podbijania pozostaje w bezruchu.

ZNACZĄCA REDUKCJA HAŁASU I PYŁU

Ponieważ napęd podbijania wibruje tylko podczas penetracji i zagęszczania, osiąga się redukcję ciągłej emisji hałasu o ponad 7 dBA i redukcję emisji pyłu respirabilnego o ponad 50%. W pełni hydrauliczny napęd podbijania to przełom w dzisiejszym przemyśle kolejowym.

INTELIGENTNY ASYSTENT PENETRACJI

Podczas wejścia w podsypkę amplituda i częstotliwość napędu podbijania są zmienne i sterowane elektronicznie. Funkcja ta została opracowana dla warunków łoża z twardą podsypką, aby zmniejszyć siłę penetracji i związane z nią naprężenia materiałowe zespołów podbijających.

S7 AUTOMATYCZNE PODBIJANIE DLA OPTYMALNEGO ZAGĘSZCZANIA

Hydrauliczne siłowniki są wyposażone w zintegrowane czujniki położenia tłoczyska i przetworniki ciśnienia, które indywidualnie zatrzymują zwieranie w trybie automatycznego podbijania S7, gdy tylko osiągnięta zostanie optymalna siła zagęszczania. Optymalne zagęszczenie podsypki zmniejsza szybkość pogarszania się geometrii toru.

ANALIZA ŁOŻA PODSYPKI Z PLATFORMĄ INTERNETOWĄ DO ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ SYSTEM7 „INFRAME”

Każdy indywidualny napęd podbijający jest sterowany niezależnie i rejestruje dane dotyczące osiągniętego zagęszczenia podsypki, twardości łoża podsypki oraz drogi zwierania. Z tego wynika numer jakości łoża podsypki. Dane dotyczące podbijania są przesyłane do platformy internetowej „INFRAME”, na której zadanie podbijania jest widoczne na mapie z powiązanymi współrzędnymi GPS i obrazem otoczenia każdego podkładu.

ZESTAW DO KONWERSJI S7Nadszedł czas aby unowocześnić Twoją podbijarkę

Zestaw do konwersji napędu podbijającego jest dostępny dla większości konwencjonalnych zespołów podbijających i oferuje zalety w pełni hydraulicznego zespołu podbijającego, w tym; automatyczny tryb podbijania S7 i analizę łoża podsypki.

Poniższy film przedstawia przykład zestawu do konwersji System7, który został zamontowany w podbijarce firmy Plasser & Theurer.

BEZPROBLEMOWA INSTALACJA

Podczas konwersji obrotowy napęd mimośrodowy jest usuwany i zastępowany w pełni hydraulicznym napędem podbijającym. Po dostosowaniu zasilania hydraulicznego instalowany jest dostarczony elektroniczny układ sterowania.

OSZCZĘDZAJ KOSZTY CYKLU ŻYCIA JUŻ TERAZ

Koszty konserwacji są znacznie zmniejszone dzięki mniejszej liczbie części zużywających się, mniejszemu pogorszeniu ze względu na okresy braku wibracji w górnej pozycji (do 70% mniej wibracji w każdym cyklu podbijania), a szybka i łatwa konserwacja nawet na placu budowy znacznie zmniejsza KCŻ.

SKORZYSTAJ Z ISTNIEJĄCYCH DOPUSZCZEŃ MASZYNY

Wprowadzone zmiany nie kolidują z wymogami dopuszczenia na przejazd pojazdów kolejowych przez infrastrukturę kolejową. Dopuszczenia do pracy pozostają niezmienione: częstotliwość podbijania i amplituda podbijania podczas zagęszczania pozostają takie same jak przed konwersją.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czekamy na kontakt z Państwem!