Podbijarki - S7 Rail

REWOLUCJA DLA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PODBIJANIA SZLAKÓW I ROZJAZDÓW

WYJĄTKOWE INNOWACJE DLA NOWEJ KULTURY PODBIJANIA

Sercem maszyny są najnowszej generacji zespoły podbijające S7 z opatentowanym w pełni hydraulicznym napędem. Napęd wibruje tylko podczas wejścia w podsypkę i w trakcie jej podbijania. W trybie automatycznego podbijania S7 napęd zatrzymuje się w chwili uzyskania optymalnego zagęszczenia podsypki. Optymalne zagęszczenie określane jest na podstawie pomiaru.

Po osiągnięciu optymalnego zagęszczenia wibracje odpowiedniego siłownika podbijającego są wyłączane, aby nie rozluźnić osiągniętego stanu zagęszczenia. Poszczególne siłowniki podbijające są sterowane niezależnie od siebie. Gdy ostatni siłownik optymalnie podbije podkład, zespoły podbijajace są unoszone przy wyłączonych wibracjach.

OGROMNA REDUKCJA ZUŻYCIA

Napędy podbijające wibrują tylko podczas wejścia i zagęszczania podsypki, podczas pozostałej części cyklu podbijania stoją nieruchomo. Ponadto nie ma potrzeby stosowania dużej liczby obracających się i zużywających się części napędowych. Oznacza to duże oszczędności w kosztach remontów i konserwacji. Inne technologie o niskim zużyciu, takie jak hamulce tarczowe, gwarantują niskie koszty cyklu życia całej podbijarki.

INTEGRACJA 3-PUNKTU PODNOSZENIA Z GŁÓWNĄ JEDNOSTKĄ PODNOSZENIA I NASUWANIA

Dzięki zintegrowaniu dodatkowego urządzenia podnoszącego z główną jednostką podnoszącą, rozjazd jest zawsze automatycznie podnoszony przy tym samym długim podkładzie. Dodatkowe urządzenia, takie jak nadajniki laserowe na głównym urządzeniu podnoszącym i odbiorniki laserowe na dodatkowym urządzeniu podnoszącym, nie są wymagane. Pozwala to uniknąć skręcania się rozjazdu, co miałoby negatywny wpływ na jakość pracy i powodowałoby naprężenia mechaniczne w rozjeździe.

S7 AUTOMATYCZNE PODBIJANIE DLA OPTYMALNEGO ZAGĘSZCZANIA

Hydrauliczne siłowniki zwierania są wyposażone w zintegrowane bezdotykowe czujniki położenia i przetworniki ciśnienia, które indywidualnie zatrzymują zagęszczanie w trybie automatycznego podbijania S7, gdy tylko osiągnięta zostanie optymalna siła zagęszczania. Optymalne zagęszczenie podsypki przedłuża trwałość warstwy toru i zmniejsza zużycie podsypki.

NIEZWYKŁA REDUKCJA HAŁASU I PYŁU

Hałas jest znacznie zredukowany o ponad -7dBA, a pył respirabilny o ponad -50% w porównaniu z konwencjonalnymi podbijarkami, co minimalizuje obciążenie operatora i środowiska.

ANALIZA ŁOŻA PODSYPKI Z PLATFORMĄ INTERNETOWĄ DO ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ SYSTEM7 „INFRAME”

Każdy siłownik zbiera dane o osiągniętym zagęszczeniu podsypki i drodze zwierania. Z tego wynika wskaźnik jakości twardości łoża podsypki. Dane podbijania są przesyłane do „INFRAME”, gdzie zadanie podbijania jest widoczne na mapie z powiązanymi współrzędnymi GPS i obrazem otoczenia każdego miejsca podkładu.

RAPORT O STANIE ŁOŻA PODSYPKI

Podstawą raportu z podsypki, który jest tworzony na podbijarkach System7 bezpośrednio po zakończeniu pracy, są dane pomiarowe z czujników zespołów podbijajacych, parametry z rejestratora zatwierdzeń geometrii toru APPRec oraz komputera sterującego CEO++.

Dane te są automatycznie analizowane za pomocą uczenia maszynowego, a następnie podsumowywane i przedstawiane w raporcie łoża podsypki. Oprócz graficznego przedstawienia właściwości łoża podsypki i osiągniętego zagęszczenia, rysowane są również nierówności podłużne przed i po podbijaniu. Pisemne podsumowanie ocenia jakość podsypki i wskazuje ewentualne pojedyncze usterki w torze.

ZAUTOMATYZOWANA INTUICYJNA OBSŁUGA PODBIJANIA

Uniwersalna podbijarka S7 ułatwia operatorowi zadania poprzez automatyzację w jak największym stopniu w trybie ręcznym, a nawet oferuje automatyczny tryb podbijania. Dwa panele dotykowe i dwa joysticki zapewniają operatorowi proste i intuicyjne środowisko pracy. W trybie automatycznego podbijania maszyna sama oblicza optymalne zagęszczenie na podstawie zmierzonego przebiegu siły zagęszczania i drogi zwierania, a następnie w pełni automatycznie kończy proces zagęszczania.

Maszyna mierzy twardość łoża podsypki podczas pracy i samodzielnie dobiera optymalne parametry podbijania, takie jak prędkość opuszczania, rampa startowa i hamująca, częstotliwość i amplituda penetracji oraz ciśnienie podbijania. Aby zapewnić operatorowi stały widok obszaru podbijania podczas pracy, informacje niezbędne do jakości podbijania są wyświetlane na panelu w okolicach stóp.

Niezbędne informacje dotyczące pracy są wyświetlane w polu widzenia podbijania. To jest ergonomicznie optymalna pozycja. Przy każdym podbijaniu wyświetlacz sygnalizuje kierunek, wysokość i poziom poprzeczny oraz prawidłowe działanie zespołów podbijających i systemu pomiarowo-kontrolnego.

INŻYNIER ROZJAZDU

Inżynier rozjazdu składa się z kilku systemów wspomagających. Ilustracja przedstawia niektóre z zastosowanych systemów wspomagania.

Asystent narzędzia do podnoszenia

Asystent narzędzia do podnoszenia automatycznie wybiera i kontroluje zacisk rolki podnoszącej lub haka podnoszącego, i jego położenie. Skaner laserowy mierzy obszar wokół pozycji podnoszenia przed zespołem podnosząco nasuwajacym i oblicza na tej podstawie możliwe punkty chwytu. W tym celu preferencyjnie używany jest zacisk rolkowy podnoszący. Z tych danych znane są dokładne pozycje podkładów, za pomocą których sterowane jest w pełni automatyczne podbijanie.

System wspomagania trybu uczenia się rozjazdu

System wspomagania trybu uczenia się rozjazdu umożliwia operatorowi rejestrowanie i przechowywanie ruchów i ustawień zespołu podnoszącego i podbijającego. Podczas późniejszego podbijania tego samego lub podobnego rozjazdu, te ruchy i ustawienia są przywoływane i automatycznie dostosowywane. Operator podbijania jest wtedy głównie odpowiedzialny za funkcje monitorowania.

OPTYCZNY SYSTEM POMIAROWY

Konwencjonalne układy pomiarowo-sterujące dla maszyn do utrzymania toru są zwykle zbudowane z cięciw stalowych, urządzeń napinających, czujników pomiarowych wysokości i kierunku oraz wahadeł fizycznych. Wadami tego systemu są wymagane luzy dla cięciw na maszynie, siły zewnętrzne działające na cięciwy powodują błędy położenia toru, drgania lub tłumione cięciwy powodują niedokładności, brak napięcia cięciwy lub zahaczenie cięciw zakłóca funkcję, stalowe cięciwy mogą pękać i wykazują dryf. Wahadła fizyczne są wrażliwe na wibracje i niewłaściwie reagują na przyspieszenia.

Optyczny system pomiarowy od System7 pozwala uniknąć wad mechanicznych cięciw stalowych takich jak zwisanie, zahaczanie, drganie, zerwanie, kolizji z przeszkodami, tłumienie systemu, skoki temperatury, przesuwanie punktów zerowych, zależności od drgań itp.

SYSTEM7 MASZYNA PRECYZYJNEGO POMIARU

Precyzyjny system pomiarowy maszyny System7 składa się z systemu cyfrowych kamer optycznych zamontowanych na środkowym wózku pomiarowym, który znajduje się między zespołami podbijającymi a urządzeniem podnoszącym i nasuwającym.

System składa się z dwóch cyfrowych bardzo szybkich (40 pomiarów/sekundę) precyzyjnych elektronicznych kamer przemysłowych ustawionych w osi optycznej.

Wzory POWER LED są zainstalowane na dwóch zewnętrznych wózkach pomiarowych. POWER-LEDS są wyposażone w soczewki do koncentracji światła. Jasność jest więc bardzo wysoka.

Wysoka jasność wzoru świetlnego ma następujące zalety:

  • Przysłona kamery jest szeroko przymknięta. Dzięki temu system jest niezależny od światła rozproszonego i światła dziennego.
  • Działanie systemu jest niezależne od warunków atmosferycznych takich jak mgła, deszcz czy śnieg.
  • Zanieczyszczenia, takie jak kurz na szkle ochronnym, są automatycznie monitorowane przez sam system.

System kamer wykrywa wzory diod LED za pomocą procesów rozpoznawania obrazu i rozpoznaje je wyraźnie i niezawodnie. System jest odporny na uszkodzenia. System stale się kontroluje.

System pomiarowy dostępny jest w wersji tropikalnej i polarnej.

ABSOLUTNY SYSTEM POZYCJONOWANIA INSPIROWANY PRZEZ LOTNICTWO

System nawigacji inercyjnej (IMU) jest skonfigurowany dla systemu pomiaru i kontroli rejestratora zatwierdzeń maszyny. Przechyłka nie jest mierzona za pomocą wahadeł fizycznych, ale za pomocą bezwładnościowego systemu pomiarowego. Inercyjny system pomiarowy jest niewrażliwy na wstrząsy, przyspieszenia i wibracje. Pomiar przechyłki jest bardzo precyzyjny i dokładny oraz niezależny od drgań spowodowanych podbijaniem. Pomiar za pomocą bezwładnościowej jednostki pomiarowej jest bardzo dokładny i nadaje się również do większych prędkości pomiarowych.

Jeśli geometria toru jest nieznana, przeprowadzany jest szybki najazd pomiarowy i określana jest idealna nominalna geometria toru wraz z danymi korekcyjnymi za pomocą programu do optymalizacji geometrii toru System7.

System może być również wykorzystywany jako elektroniczny wózek do pomiaru torów. Rejestruje wysokość lewej i prawej szyny, wichrowatość, kierunek toru i przechyłkę. Raporty wyjściowe APPRec (rejestrator zatwierdzeń) są dostępne dla poszczególnych krajów.

S7 "RAVEM" MONITOROWANIE POJAZDÓW KOLEJOWYCH

Zdalna konserwacja i monitorowanie RaVeM za pośrednictwem sieci komórkowej to standard. Przez WIFI menedżer serwisu może połączyć się z komputerem maszyny.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czekamy na kontakt z Państwem!