Doczepny Zespół Podbijający - S7 Rail

DOCZEPNY ZESPÓŁ PODBIJAJĄCY

S7 THA 8 4.0

INTELIGENTNE PODBIJANIE - REWOLUCJA W UTRZYMANIU TORÓW

NAPĘD W PEŁNI HYDRAULICZNY

System7 zrewolucjonizował podbijanie koparkami, integrując w pełni hydrauliczną technologię napędu podbijania S7 z doczepną podbijarką do koparki.

INTELIGENTNE PODBIJANIE

Siłowniki zwierania zespołów podbijających są wyposażone w zintegrowane czujniki położenia tłoczyska i ciśnienia. Umożliwia to stały pomiar twardości podsypki. Amplituda i częstotliwość są zmienne i kontrolowane automatycznie. Podczas wejścia i zagęszczania występują tylko wibracje. Podczas podbijania częstotliwość 35 Hz w napędzie podbijania jest utrzymywana na stałym poziomie.

ZAUTOMATYZOWANE CYKLE PODBIJANIA

Automatyczny cykl podbijania można wybrać po wcześniejszym wybraniu żądanego czasu zwierania, głębokości penetracji i liczby wejść na cykl podbijania. Po prawidłowym ustawieniu podbijarki naciśnięcie przycisku start na pilocie, który uruchomi automatyczny cykl podbijania. Proces penetracji, podbijania i podnoszenia do pozycji spoczynkowej odbywa się wtedy w pełni automatycznie.

ANALIZA ŁOŻA PODSYPKI Z PLATFORMĄ INTERNETOWĄ DO ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ SYSTEM7 „INFRAME”

Podczas podbijania napęd automatycznie rejestruje osiągniętą siłę zagęszczania i twardość podsypki na podkład. Na platformie internetowej S7 INFRAME informacje o podbijaniu są wyświetlane pod mapą podbitego toru wraz z obrazem otoczenia podkładu – potężne narzędzie dla wykonawców i zarządców infrastruktury kolejowej.

OGROMNA REDUKCJA ZUŻYCIA

Obrotowe części napędu stają się zbędne, a w pełni hydrauliczny napęd wibruje tylko podczas penetracji i zagęszczania podsypki – przez resztę czasu pozostaje on w bezruchu. Skutkuje to zmniejszeniem kosztów utrzymania w porównaniu do konwencjonalnych podbijarek.

NIEZWYKŁA REDUKCJA HAŁASU I PYŁU

Hałas jest znacznie zmniejszony przez okresy postoju i emisję pyłu respirabilnego o ponad 50% mniej w porównaniu z konwencjonalnymi podbijakami. Minimalizuje to obciążenie operatora i jego otoczenia.

PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ Z ROZJAZDAMI

Szerokość otwarcia podbijaków jest zmienna i nadaje się również do podbijania podwójnych podkładów. Oprócz jednoczesnej pracy każdy zespół podbijający może być niezależnie sterowany i wysuwany hydraulicznie do pracy w rozjazdach.

SZYBKA REGULACJA ROZSTAWU

Standardowo koła można łatwo dostosować do wymaganych rozstawów 1000 mm, 1,435 mm lub 1600 mm. Na życzenie klienta możemy również zaoferować inne pozycje kół dla rozstawów od 750mm do 1.668mm.

IDEALNY DO NAPRAW MIEJSCOWYCH

Opracowany, aby wypełnić lukę między dużymi i małymi pracami konserwacyjnymi. Do podbijania punktowego dołączona głowica podbijająca jest idealna i zapobiega kosztom dedykowanej podbijarki. Doczepne zespoły podbijające system7 zapewniają techniczne zalety w pełni hydraulicznego napędu podbijajacego do prawie wszystkich modeli koparek.

ZDALNA DIAGNOSTYKA I SERWIS

Podobnie jak w uniwersalnej podbijarce system7, również doczepne zespoły podbijające zapewniają zdalną diagnostykę i serwis. Części zamienne można zamówić online za pośrednictwem katalogu części zamiennych 3D.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czekamy na kontakt z Państwem!