Literatura - S7 Rail

Literatura

ŚCIEZKA RECZNA

Wielki podręcznik utrzymania torów.

Historia mechanizacji budowy torów – Układ torowy – Nowa budowa i przebudowa – Załadunek – Monitoring i pomiary – Obróbka szyn – Korekta geometrii toru – Podbijanie

Ze względu na swoją objętość Wielki podręcznik utrzymania torów jest wydany w dwóch tomach z licznymi kolorowymi ilustracjami i tabelami uzupełniającymi. Pierwszy tom zawiera siedem rozdziałów: historia mechanizacji budowy torów, układ torowy, nowa budowa i przebudowa, obciążenie toru, monitoring i pomiary, metody obróbki szyn oraz korekcja geometrii toru za pomocą podbijania.

Książka obejmuje wszystkie aspekty w teorii i praktyce nowej budowy i przebudowy, utrzymania toru podsypkowego i płytowego.

Adresowana jest do inżynierów utrzymania i budowy torów, inżynierów budownictwa, architektów, zarządców infrastruktury, inżynierów kolejnictwa, studentów techniki kolejowej i inżynierii lądowej, osób zainteresowanych koleją lub w inny sposób zawodowo z nią związanych. Jest pomyślana jako podręcznik i materiały źródłowe.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na kontakt z Państwem!