Literatura - S7 Rail

Literatura

KOMPENDIUM WIEDZY O TORACH

Układ torowy – Podbudowa – Utrzymanie – Ekonomia

Jako standardowy podręcznik dla inżynierów i praktyków zajmujących się kolejnictwem, „Kompendium wiedzy o torach” opisuje w sposób jasny i zwięzły właściwości fizyczne poszczególnych elementów toru oraz ich wzajemne relacje.

To drugie wydanie zawiera kilka dodatkowych sekcji dotyczących następujących tematów:

  • Stożkowatość ekwiwalentna
  • Interakcja pojazdu z błędami geometrii toru
  • Trwałość podkładów drewnianych
  • Czyszczenie łoża podsypki i właściwości podsypki

Autor Bernhard Lichtberger ma ponad 20-letnie doświadczenie badawcze w dziedzinie zachowania toru i optymalnych metod utrzymania toru. „Kompendium wiedzy o torach” jest praktyczną pomocą i niezbędnym informatorem dla inżynierów kolei w ich codziennej pracy.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na kontakt z Państwem!